Obradoiros e actividades educativas: Fomento da creatividade e do crecemento na infancia e na adolescencia

VILAS

“A Vila do Mañá” é un proxecto educativo e de divulgación, cuxo obxectivo é que dende a infancia e a adolescencia e a través do xogo se tome conciencia de todas as escalas do común: a nosa lingua, a arquitectura, o patrimonio tanxible e intanxible, o urbanismo, a paisaxe e a sustentabilidade.

Como síntese das nosas ideas podemos afirmar que: entendemos a vila como taboleiro de xogo, como lugar de encontro e como laboratorio de aprendizaxe para as nenas e nenos que, a través das ferramentas propias da infancia como son o seu propio movemento e o xogo, teñen que descubrir, vivir, coñecer e valorar o seu hábitat para poder actuar nel.

Grazas polo teu aporte