Primeira edición

barbadás

O dereito da infancia e da adolescencia en PARTICIPAR na CONSTRUCIÓN da súa CIDADE, de tal forma que serán partícipes e executores das ideas para un novo deseño para a rúa do ensino.

BARBADÁS

a importancia do lugar

Queremos que os nenos e nenas aprendan a mirar o lugar onde habitan, tendo con eles dúas poderosas ferramentas: a ARTE e a ARQUITECTURA. Son dous elementos que nos serven para entender o mundo e, o máis importante, tamén para transformalo.