Actividades

As actividades realizadas no taller “A Vila do Mañá na Nova Normalidade” estrutúranse a través de seis conceptos fundamentáis: a ESCALA, a PERCEPCIÓN, o ESPAZO, a VILA/CIDADE, a PAISAXE, e a SUSTENTABILIDADE; e cinco ferramentas necesarias: o PUNTO, a LIÑA, o PLANO, o ELEMENTO TRIDIMENSIONAL e o ELEMENTO NATURAL.

Conceptos fundamentais

Ferramentas necesarias

Versión Virtual