Ferramentas necesarias

As actividades realizadas no taller estrutúranse a través de seis conceptos fundamentáis: a ESCALA, a PERCEPCIÓN, o ESPAZO, a VILA/CIDADE, a PAISAXE, e a SUSTENTABILIDADE; e cinco ferramentas necesarias: o PUNTO, a LIÑA, o PLANO, o ELEMENTO TRIDIMENSIONAL e o ELEMENTO NATURAL.

Elemento 3D

Plano

Liña

Elementos naturais

Punto