Conceptos fundamentais

As actividades realizadas no taller “A Vila do Mañá na Nova Normalidade” estrutúranse a través de seis conceptos fundamentáis: a ESCALA, a PERCEPCIÓN, o ESPAZO, a VILA/CIDADE, a PAISAXE, e a SUSTENTABILIDADE, e catro ferramentas necesarias: o PUNTO, a LIÑA, o PLANO e o ELEMENTO TRIDIMENSIONAL.

Escala

Paisaxe

Percepción

Vila/Cidade

Sustentabilidade

Espazo