Escala

Introducimos o concepto de escala humana e o de escala de vila. Partindo de tomar conciencia das súas propias dimensións corporais, as nenas, nenos e adolescentes poden aproximarse a outras dimensións como a da vila e a do territorio. É un percorrido perceptivo que situamos entre a man, que representa o próximo ao seu corpo, e o horizonte, o afastado que alcanza a vista.

Grazas polo teu aporte