Primeira edición

Milladoiro

Xa na primeira mitade do século XIX, Froebel, xunto con outros tantos innovadores no campo da educación e da pedagoxía infantil, defendía o valor educativo do xogo na aprendizaxe dos nenos, sobre todo dos máis pequenos. Xa vimos como desenvolveu a súa metadoloxía de “dones” e “ocupacións” a través de diferentes xogos.

MILLADOIRO

A CIDADE COMO TABOLEIRO DE XOGO: MILLADOIRO

“O xogo é o maior grao de desenvolvemento do neno, por ser unha manifestación libre e espontánea do interior… O xogo é o testimonio da intelixencia do home neste grao da vida. O xogo é, en fin, a orixe dos maiores bens… Esta época, na que o neno, xogando con tanto ardor e confianza, desenvólvese no xogo, non é por ventura, a manifestación máis bela da súa vida? Alí está a verdadera manifestación das súas aptitudes para a vida. Non debe ser mirado o xogo como cosa frívola, se non como algo profundamente significativo.”