ARZÚA

O dereito da infancia e da adolescencia de ser parte da CIDADANÍA ACTIVA, e así PARTICIPAR na CONSTRUCIÓN da súa VILA, de tal forma que serán protagonistas e executores das súas ideas.

ARZÚA

o taboleiro de xogo de arzúa

Traballar na “Nova Realidade”, nestes tempos onde practicamente toda a coitidianidade e o habitar urbano foron relegados ao ámbito privado, onde a distancia no espazo, outrora común, é ademáis de física, social e emocional, resultou ser un gran reto para “A Vila do Mañá”.