Primeira edición

Mondoñedo

“O xogo é o maior grao de desenvolvemento do neno, por ser unha manifestación libre e espontánea do interior… O xogo é o estimonio da intelixencia do home neste grao da vida. O xogo é, en fin, a orixe dos maiores bens… Esta época, na que o neno, xogando con tanto ardor e confianza, desenvólvese no xogo, non é por ventura, a manifestación máis bela da súa vida? Alí está a verdadera manifestación das súas aptitudes para a vida. Non debe ser mirado o xogo como cosa frívola, se non como algo profundamente significativo.”

MONDOÑEDO

o taboleiro de xogo de mondoñedo

Trátase de dar certa liberdade para que cada un descubra como quere xogar: as veces partindo dun orden establecida para descubir que facer con el; traballando dende materiais preparados para funcionar como un disparador de xogo; con elementos que son capaces de modificar espazos; etc.