TOURO

TRANSFORMANDO A PAISAXE URBANA CON ROSALÍA DE CASTRO

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA

O protagonismo implica ser o actor principal das nosas vidas, é a evidencia que os nenos e nenas son suxeitos sociais de dereitos e por tanto actores sociais de cambio, actores con iniciativa propia. Para que exista ese protagonismo, os nenos e nenas deben reflexionar sobre a súa vida, o seu contexto e propoñer solucións de cambio, é dicir tomar conciencia do que implica ser suxeito de dereitos e a importancia que pode ter a súa participación para a súa vida e para o resto da sociedade.

Cando penso que te fuches
negra sombra que me asombras,
ó pe dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida
no mesmo sol te me amostras
i eres a estrela que brila
i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas
si choran, es ti que choras
i es o marmurio do río
i es a noite, i es a aurora.

En todo estás e ti es todo
pra min i en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
sombra que sempre me asombras.

Rosalía de Castro

Colorea a túa Cidade

A cidade/vila na que estamos traballando convertida nun campo de xogos, laboratorio de experimentación no que os nenos e os adolescentes poidan actuar dende un novo punto de vista.