sILLEDA 

COMO É A TÚA vila? QUE ELEMENTOS DESTACARÍAS? 

DEBUXANDO e enmarcando SILLEDA

Comezamos as actividades pedíndolles que nos mostren cal é a súa visión da vila para saber de qué punto partimos. E poder entender cal é a súa relación con espazo que habitan.

Entender a súa visión da cidade: Coñecen a cidade? Comprenden o espazo que habitan?…Saben situar a súa casa, o seu  colexio o seu espazo de xogo?…Ou polo contrario a cidade é un gran laberinto incomprensible para eles?

Aplicando a Teoría da Deriva de Guy Debord realízase un percorrido ao longo de Silleda… ao paso polos distintos espazos que van decidindo enmarcar, que cosas teñen importancia para eles… eles deciden qué camiños seguimos e hacia onde imos.

Mediante este método de participación dos nenos nunha actividade amable e participativa, podemos comezar a intuir o seu criterio á hora de entender o seu hábitat.

Colorea a túa Cidade

A cidade/vila na que estamos traballando convertida nun campo de xogos, laboratorio de experimentación no que os nenos e os adolescentes poidan actuar dende un novo punto de vista.