sILLEDA 

COMO É A TÚA vila? QUE ELEMENTOS DESTACARÍAS? 

DEBUXANDO e enmarcando SILLEDA

A realidade de hoxe en día é que a conexión natural entre os nenos e seu hábitat, o lugar onde crecen e se desenvolven, a cidade ou a vila na que viven, está diluída e apenas existe, temos que entender a cidade a través dos seus ollos.

Necesitamos descubrir se en verdade son coñecedores do seu hábitat, se comprenden os espazos que os compoñen, se son capaces de situar os lugares máis frecuentados dentro da trama urbana ou se ocorre o contrario, se a cidade é un elemento alleo a súa existencia, un ente estraño, descoñecido.

 

Negamos a consideración do espazo público como un chan cun uso especializado, non se sabe se verde ou gris, se é para circular ou para estar, para vender ou para comprar, cualificado unicamente por ser de “dominio público” aínda que sexa á vez un espazo residual ou baleiro. É a cidade no seu conxunto a que merece a consideración de espazo público. […]. O espazo público concibido tamén como instrumento de redistribución social, de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva. E asumir tamén que o espazo público é espazo político, de formación e expresión de vontades colectivas, o espazo da representación pero tamén do conflito. Mentres haxa espazo público, hai esperanza de revolución, ou de progreso.

Jordi Borja

Colorea a túa Cidade

A cidade/vila na que estamos traballando convertida nun campo de xogos, laboratorio de experimentación no que os nenos e os adolescentes poidan actuar dende un novo punto de vista.