SILLEDA

TRANSFORMANDO A PAISAXE URBANA CON ANTÓN ALONSO RÍOS

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA

O dereito da infancia e da adolescencia en PARTICIPAR na CONSTRUCIÓN da súa VILA ou CIDADE formando parte dunha CIDADANÍA ACTIVA, de tal forma que sexan partícipes e executores dos cambios na súa contorna.

Para que exista ese protagonismo, a INFANCIA e ADOLESCENCIA debe reflexionar sobre a súa contorna (espazo no que desenrolan a súa vida), o seu contexto e propoñer solucións de cambio, é dicir, tomar conciencia do que implica ser suxeito de dereito e a importancia que pode ter a súa participación como motor de cambio do resto da sociedade.

O rapás a pirmeira esmola

(…) camiño adiante, xa á vista do pobo de As Neves, un rapás que levaba unha cabra atada púxoseme a facer preguntas:

-E logo, canda a pedire?

-Si, ando a  pedire.

-Mais leva un folico pequeno.

Antón Alonso Ríos

Colorea a túa Cidade

A vila ou cidade na que estamos traballando convertida nun taboleiro de xogos, laboratorio de experimentación no que as nenas, nenos e adolescentes poidan actuar dende un novo punto de vista.

Grazas polo teu aporte