SILLEDA

TRANSFORMANDO A PAISAXE URBANA CON ANTÓN ALONSO RÍOS

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA

O dereito da infancia e da adolescencia en PARTICIPAR na CONSTRUCIÓN da súa CIDADE, de tal forma que serán partícipes e executores das ideas para un novo deseño dun espazo propio na súa cidade.

O protagonismo implica ser o actor principal das nosas vidas, é a evidencia que as nenas, nenos e adolescentes son suxeitos sociais de dereitos e por tanto actores sociais de cambio, actores con iniciativa propia. Para que exista ese protagonismo, a INFANCIA E ADOLESCENCIA debe reflexionar sobre a súa contorna (espazo no que desenrolan a súa vida), o seu contexto e propoñer solucións de cambio, é dicir tomar conciencia do que implica ser suxeito de dereito e a importancia que pode ter a súa participación como motor de cambio do resto da sociedade.

O rapás a pirmeira esmola

(…) camiño adiante, xa á vista do pobo de As Neves, un rapás que levaba unha cabra atada púxoseme a facer preguntas:

-E logo, canda a pedire?

-Si, ando a  pedire.

-Mais leva un folico pequeno.

Antón Alonso Ríos

Colorea a túa Cidade

A vila ou cidade na que estamos traballando convertida nun taboleiro de xogos, laboratorio de experimentación no que as nenas, nenos e adolescentes poidan actuar dende un novo punto de vista.