Taboleiros

São Paulo

As actividades realizadas nos talleres estrutúranse a través de seis conceptos fundamentais: a PERCEPCIÓN, o ESPAZO, a PAISAXE, a ESCALA, a SUSTENTABILIDADE e a CIDADE, e catro ferramentas necesarias: o PUNTO, a LIÑA, o PLANO e o ELEMENTO TRIDIMENSIONAL.

Grazas polo teu aporte