laopinioncoruna.es   27/12/2019                                                                                                            

Proxecto educativo e de divulgación
Cedemos o salón de actos a PØSTarquitectos para a realización desta actividade patrocinada pola Deputación de A Coruña.

A vila do mañá é un proxecto educativo e de divulgación que ten como fin que desde a infancia e a través do xogo se tome conciencia de todas as escalas do común: o Patrimonio tanxible e intanxible, a Arquitectura, o Urbanismo e a paisaxe.

Comparte!