TOURO

TRANSFORMing urban landscape with RAMÓN CABANILLAS

PROTAGonist participation

The right of children and adolescents to PARTICIPATE in the CONSTRUCTION of their CITY, in such a way that they will be participants and executors of the ideas for a new design of their own space in their city.

For that role to exist, CHILDHOOD AND ADOLESCENCE must reflect on its surroundings (the space in which they unfold their lives), their context and propose solutions for change, that is to say become aware of what it entails to be a subject of law and the importance that can have their participation as an engine of change for the rest of society.

– ¿Tí en qué pensas, alma miña?
¿Alma tola, ti onde vas?

– ¡Meu corpiño, vou lonxe!
¡Onde sempre! ¡Vou alá!
Vou ver si verdexa o liño,
si ten gomos o parral,
si afollaron as pereiras,
si a fror dos laranxos cai.

Vou ver como creba o río
nas areas seus cristás,
si hai botóns roxos no trebo
e pendóns no milleiral
e si pintan as cereixas
e si callan as mazáns.

Vou ver si atopo receda
nos mallóns do salgueiral
e a cachear as silveiras,
anque me firan as mans,
buscando negras amorias
e niños de paspallás.

Quero ouír o barulleiro
ruxe-ruxe do pinal,
mollar os pés nos regueiros,
sentarme á veira do lar,
a estumballarme na erba
miuda do castañal
e andar a rolos entre ela
bicando o nativo chan.

Quero ouír cantar o cuco,
sentir o oubeo dos cans
e escoitar na lonxanía
aturuxos e alalás,
ó erguerse a lúa de prata
sobre a esmeralda do mar.

Quero rubir ós penedos,
canta que te cantarás,
cando o sol morno da tarde
doura os verdores do val,
e baixar, ó vir a noite,
camiño do meu fogar,
cando tocan as oracións
melancólicas campás…

¡Vou a ver os meus amores
que por min chamando están!
¡Vou a darlle un bico á lousa
onde dorme miña nai!
¡Vaite, almiña tola, vaite!
¡Ai, quén poidera voar!

Ramón Cabanillas

Colour your city

The town or city in which we are working has become a playground, a laboratory for experimentation in which children and adolescents can act from a new point of view.

Grazas polo teu aporte