ARZÚA

 

CHANGING PERCEPTION

WORKING WITH THE PLANE

The aim of ‘A Vila da Mañá’ is to change the model of town or city, we believe that another one can be possible. This is achieved through the protagonist participation of local children and adolescents who, by working with fundamental concepts through tactical urban planning actions, become active citizens capable of transforming their spaces.

Neste caso trabállase coa percepción, ca do propio corpo e da contorna que os rodea. Entendendo como perciben a súa vila, tratamos de provocar nas nenas, nenos e adolescentes unha nova visión dos espazos cotiás, buscando romper co coñecido e que poidan ver os mesmos lugares con outros ollos.

“O propósito da arte é o de impartir a sensación das cousas como son percibidas e non como son sabidas (ou concebidas). A técnica da arte “estrañar” aos obxectos, de facer difíciles as formas, de incrementar a dificultade e magnitude da percepción non é estético como un fin en si mesmo e debe ser prolongado. A arte é unha maneira de experimentar a calidade ou esencia artística dun obxecto; o obxecto non é o importante.”

Viktor Shklovski

Colour your city

The town or city in which we are working has become a playground, a laboratory for experimentation in which children and adolescents can act from a new point of view.

Grazas polo teu aporte