Canal Barbanza 09/07

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Trátase dun proxecto educativo cuxo obxectivo é que dende a infancia e a mocidade, e a través do xogo, se tome conciencia de tódalas escalas do común: a arquitectura, o patrimonio, o urbanismo e a paisaxe, fomentando a participación protagónica como parte dunha cidadanía activa.

Comparte!