Rianxo

 

TRANSFORMANDO A VILA

TRABALLANDO COA PERCEPCIÓN

Propónselles o uso dun papel tipo espello co obxectivo de que o utilicen para mostrarnos novas realidades de Rianxo ao mesmo tempo que o percorren e analizan.

Adivinas cales foron os resultados?

“Pero a liña esconde entre as súas outras propiedades, e en última instancia, o profundamente oculto desexo de procrear un plano, converténdose así nun ente máis denso, máis pechado en si mesmo. […] Cando morre a liña, en en que momento xorde o plano? […] Por plano básico enténdese a superficie material chamada a recibir o contido da obra. […] O plano básico esquemático está limitado por 2 liñas horizontais e 2 verticais, e, adquire así, en relación ao ambiente que o rodea, unha entidade independente.”

Kandinsky

Colorea a túa Cidade

A cidade/vila na que estamos traballando convertida nun campo de xogos, laboratorio de experimentación no que os nenos e os adolescentes poidan actuar dende un novo punto de vista.