Rianxo

 

TRABALLANDO CO PLANO

INVADINDO ESPAZOS CON PALABRAS

O obxectivo desta actividade foi traballar no plano do chan, apropiarnos do espazo da cidade a través da palabra. O plano do chan como elemento fundamental da cidade, ao mesmo tempo que a percorren.

Escoller os espazos a tratar… En que espazos queren deixar a súa pegada?

“Pero a liña esconde entre as súas outras propiedades, e en última instancia, o profundamente oculto desexo de procrear un plano, converténdose así nun ente máis denso, máis pechado en si mesmo. […] Cando morre a liña, en en que momento xorde o plano? […] Por plano básico enténdese a superficie material chamada a recibir o contido da obra. […] O plano básico esquemático está limitado por 2 liñas horizontais e 2 verticais, e, adquire así, en relación ao ambiente que o rodea, unha entidade independente.”

Kandinsky

Colorea a túa Cidade

A cidade/vila na que estamos traballando convertida nun campo de xogos, laboratorio de experimentación no que os nenos e os adolescentes poidan actuar dende un novo punto de vista.