Cultura de Galicia   27/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                          Cedemos o salón de actos a PØSTarquitectos para a realización desta actividade patrocinada pola Deputación de A Coruña.

A vila do mañá é un proxecto educativo e de divulgación que ten como fin que desde a infancia e a través do xogo se tome conciencia de todas as escalas do común: o Patrimonio tanxible e intanxible, a Arquitectura, o Urbanismo e a paisaxe.

Tómase conciencia da nova visión de Compostela que nos aportan pequenas e pequenos, as e os habitantes do mañá, dotándoos de ferramentas para desenvolver a súa creatividade desde a Arte e a Arquitectura.​

Dirixido a nenas e nenos de 4 a 12 anos.

Comparte!